PONÚKAME:

  • deň strávený v malom kolektíve, kde sa každý s každým pozná a nájde si pre seba a kamarátov čas,
  • pripravujeme deťom pestrý sortiment zdravých jedál,
  • ponúkame denne aspoň dva druhy čerstvej zeleniny a ovocia,
  • krúžkovú činnosť zameranú na rozvoj anglického jazyka,
  • rôzne edukačné aktivity na spestrenie života detí v MŠ spojené s vypracovanými internými projektami,
  • metodicko- poradenskú činnosť s individuálnymi pohovormi so zákonnými zástupcami dieťaťa,
  • účasť na mimoškolských aktivitách v rámci zvolenských materských škôl,
  • zážitkové učenie pri Môťovskej priehrade.       
 
 

 

Zverejnené : 30.08.2017